Chinese Schema: A Brief History of 25 Artsts
Written by Lv Peng, Wang Yalei, Ding Yi, Fang Lijun, Gu Wenda, He Duoling, Liu Wei, Liu Xiaodong, Liu Ye, Luo Zhongli, Mao Xuhui, Mao Yan, Shang Yang, Sui Jianguo, Wang Jianwei, Wang Guangyi, Xiang Jing, Xu Bing, Yang Fudong, Ye Yongqing, Yu Hong, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zhan Wang, Zhang Peili, Zhang Xiaogang, Zhou Chunya
Sichuang |, Sichuang Arts Press 2012
English
Paperback; 335 pp.
250 × 180 mm
ISBN 978-7-5410-4666-7