Bridging
Written by Yan Ping, Paula Rego, Maggi Hambling, Xiang Jing
Hongkong | Hong Kong Arts Centre 2013
Chinese
Paperback; 48 pp.
240× 190 mm